SERVICES

SERVICES

Explore The Features

Advisory

Explore The Features

Advisory

Explore The Features

Design

Explore The Features

Design

Explore The Features

Fabrication

Explore The Features

Fabrication

Explore The Features

Installation

Explore The Features

Installation

Infinite Possibilities

ออกแบบถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

โครงสร้างมีน้ำหนักเบา มีความแข็งแรง ทนทาน และสวยงาม
ด้วยโปรแกรมที่มีความเหมาะสมกับการใช้งาน จึงได้รูปแบบ
อาคารที่ทันสมัย เรามีการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็น
ขั้นตอน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

เชี่ยวชาญการผลิตและติดตั้ง

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและติดตั้งอาคารเหล็กสำเร็จรูป
ที่มีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความ
เชี่ยวชาญ ในการผลิตและติดตั้งอาคารเหล็กสำเร็จรูป

คุณภาพดี ยั่งยืน

โครงสร้างผลิตจากเหล็กเกรดพิเศษ HI-Yield Strength
จึงทำให้มีน้ำหนักเบา รับกำลังได้ดี และมีความแข็งแรงสูง
มีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่ามีความ
แข็งแรง คงทน และใช้งานได้ยาวนาน

ยืดหยุ่น ครบวงจร

สามารถตอบโจทย์ความต้องการให้ลูกค้าได้ทุกรูปแบบ
ด้วยการบริการที่ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษา
การออกแบบ การตรวจสอบคุณภาพ การขนส่งวัสดุ
การติดตั้ง รวมไปถึงการซ่อมบำรุงต่างๆ

ตามงบ ตรงเวลา ปลอดภัย

การติดตั้งระบบอาคารสำเร็จรูป จะดำเนินการติดตั้งด้วยระบบ
ก่อสร้างกึ่งสำเร็จรูปด้วยชิ้นส่วนที่ผลิตจากโรงงาน จึงสามารถลด
ระยะเวลาในการติดตั้งลง และมั่นใจได้ว่างบจะไม่บานปลาย
ส่งมอบงานได้ตรงตามเวลา ด้วยการควมคุมการผลิตจากโรงงาน
ของเราเองที่ได้มาตรฐาน จึงมั่นใจได้ในเรื่องความปลอดภัย

High Yield Strength Steel

เหล็กความแข็งแรงสูง

- การเตรียมผิวและการทำสี

- รูปทรง Beam

- รายละเอียดการผลิต

มีขนาด รูปแบบ และคุณภาพให้เลือก

ตามความต้องการ

Customized Fabrication Details

ผลิตภัณฑ์เป็นเหล็กรีดร้อนที่มีความ

แข็งแรงพิเศษ เหมาะสำหรับงานโครสร้างเหล็ก

Assorted Cross-sections and Custom Lengths

SSI

มีรูปตัดและความยาวให้เลือกได้ตามความต้องการ

มีรูปตัดชิ้นงานที่ลากหลายและสามารถกำหนด

ความยาวได้ตามที่ต้องการ

เชื่อมั่นในการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับอรรถประโยชน์ของเหล็ก ให้ตอบโจทย์กับความต้องการใน

“เพราะอาคารเหล็กในปัจจุบัน ต้องการมากกว่าความมั่นคง แข็งแรง จึงต้อง

มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยสวยงาม และตอบโจทย์ประโยชน์ใช้สอยได้ทุกมิติ”

ชีวิตประจำวันของมนุษย์ เรามีจุดแข็งและความเชี่ยวชาญที่เหนือกว่า ทั้งในด้านคุณสมบัติของเหล็ก ด้านวิศวกรรม

ด้านพลังงาน และด้านบริการขนส่ง เราจึงมั่นใจในศักยภาพด้านนวัตกรรมว่าเทียบเท่าระดับสากล ลูกค้าจึงวางใจได้ว่า

นวัตกรรมของ SSI จะเสริมศักยภาพในธุรกิจตลอดจนสามารถลดต้นทุนให้กับโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นอาคารที่มีการนำนวัตกรรมเหล็กกำลังสูงมาใช้ มีความสามารถในการ

รับน้ำหนักที่มากกว่า และยังมีน้ำหนักที่เบากว่า ด้วยการควบคุมคุณภาพ

ในการผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างของอาคารในโรงงานที่ได้มาตรฐาน ทำให้

มั่นใจในคุณภาพและความแข็งแรงของชิ้นส่วนที่นำมาประกอบและติดตั้ง

เพื่อทำโครงสร้างอาคาร

1. ฐานรากคอนกรีต

6. เสาโครงต้นเหล็ก

11. จันทัน

12. อกไก่

13. เสาทรงชะลูด

14. คานยื่นเชิงชาย

15. จันทันรอง

16. คานรางเครน

17. เสารับเครน

18. เครน

19. แปหลังคา

20. ค้ำยันแป

21. แท่งยึดแป

26. แผ่นพื้นและตะแกรงเหล็ก

27. ราวกันตก (เหล็ก)

28. บันได

29. หูข้างรับรางเครน

22. อเส

23. โครงเคร่าผนัง

24. โครงเชิงชาย

25. บันไดลิง

7. ค้ำยันผนัง

8. กรอบหน้าหน้าต่าง

9. เสาผนังหน้าสกัด

10. ค้ำยันจั่วหลังคา

2. น็อตยึดฐานราก

3. แผ่นเหล็กรองฐาน

4. โครงเค่าผนัง

5. คานทับหลัง

ระบบอาคารสำเร็จรูปจาก SSI AirPEB

PEB Structural

Our Company

รู้จริง จริงใจ ใส่ใจ รับผิดชอบ

กลุ่มบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี ที่ลูกค้าไว้วางใจกว่า 30 ปี

     บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยกำลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนสูงสุด4 ล้านตันต่อปี โดยมุ่งเน้นการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นชั้นคุณภาพพิเศษเพื่อรองรับความต้องการใช้เหล็กที่เพิ่มขึ้นของภูมิภาคสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน การขนส่ง และการก่อสร้าง พนักงานของเอสเอสไอทุกคนมีความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ ซึ่งสะท้อนผ่านวิสัยทัศน์ของบริษัท “บริษัทเหล็กชั้นนำด้านนวัตกรรมและความเชื่อมั่น” และ พันธกิจ “สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการ ที่มีคุณค่าเพิ่มพิเศษสำหรับลูกค้าและผู้บริโภค สร้างคุณค่าร่วมและความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืนสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย” 

SSI 

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

SSI เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนรายใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีกำลังการผลิต 4 ล้านตันต่อปี 

TCRSS 

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)

TCRSS เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น รายแรกและรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย 

TCS

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด

TCS โรงงานรีดเย็นแห่งแรกและแผ่นเหล็กเคลือบรายใหญ่ ที่สุดในประเทศไทย 

PPC

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด

PPC เป็นท่าเรือน้ำลึก
ซึ่งช่วยให้การนำเข้าวัตถุดิบและ
ส่งออกผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปไปสู่ตลาดโลก 

WCE 

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

WCE เป็นบริษัท วิศวกรรมที่เชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรม, การบำรุงรักษา, การผลิตชิ้นส่วนอะไหล่, การผลิต, การก่อสร้าง และการว่า จ้างบริการ 

BDT Logo

SSI BDT

หน่วยธุรกิจ เอสเอสไอ บิลดิ้งเทคโนโลยี

BDT เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม การออกแบบ และการติดตั้งอาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปที่ให้อรรถประโยชน์กับลูกค้าสูงสุดด้วยผลิตภัณฑ์เหล็กที่ผลิตเองในเครือ SSI 

Our Recent Achievements

CoCo Sea

Panus

โรงพยาบาลสนาม

BMW

Global House

Penta Impex

Engineers

30
0

Clients

20
0

Projects

15
0

Partners

30
0
PEOPLE

PROFESSIONALS

การเชื่อม (Welding) การออกแบบจุดต่อโครงสร้างเหล็ก

การเชื่อม (Welding) การออกแบบจุดต่อโครงสร้างเหล็ก

การเชื่อม (Welding) การออกแบบจุดต่อโครงสร้างเหล็ก สำหรับ การออกแบบจุดต่อโครงสร้างเหล็ก การเชื่อมเหล็กเป็นวิธีการต่อโครงสร้างเหล็กที่บ้านเรานิยมมากที่สุด เหตุผลง่ายๆ เพราะบ้านเรายังเน้นการตัดต่อประกอบที่หน้างาน งานตัดและเชื่อมอาคารโครงสร้างเหล็กจะเหมือนกับงานตัดและต่ออาคารโครงสร้างไม้ประเภทของงานเชื่อมสำหรับ การออกแบบจุดต่อโครงสร้างเหล็ก ถ้าแบ่งประเภทงานเชื่อม ตามรอยเชื่อม จะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ

เสาเหล็ก HSS ดีอย่างไร

เสาเหล็ก HSS ดีอย่างไร

เสาเหล็ก HSS ดีอย่างไร และวิธีการคำนวณกำลังรับน้ำหนัก ลองคิดกันเล่นๆ ก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับว่าหากนำ ” เสาเหล็ก มาใช้กับอาคารที่ใช้ระบบพื้นอัดแรง (post-tensioned slab) จะดีกว่ามั้ย และมีข้อดียังไงบ้าง หากให้เสาเหล็กรับแต่น้ำหนักที่เป็น axial

การก่อสร้างแบบ Modular

การก่อสร้างแบบ Modular

การก่อสร้างด้วย โครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป (Modular Steel Construction) การก่อสร้างแบบ modular นี้ ก็จะเป็นการก่อสร้าง ที่ถูกคิดค้นเพื่อการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากงานก่อสร้าง ที่ได้กล่าวไปข้างต้นโดยลักษณะการก่อสร้างแบบ modular นี้จะมีลักษณะของการ ใช้ส่วนประกอบของอาคาร

โรงงานสำเร็จรูป คืออะไร มีจุดเด่นอย่างไรบ้าง

โรงงานสำเร็จรูป คืออะไร มีจุดเด่นอย่างไรบ้าง

โรงงานสำเร็จรูป คืออะไร มีจุดเด่นอย่างไรบ้าง โรงงานสำเร็จรูป คือ โรงงานหรือโกดังรูปแบบหนึ่งที่ใช้กระบวนการก่อสร้างโดยการเตรียมวัสดุก่อสร้าง โครงสร้าง และอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามการออกแบบของโครงสร้างโรงงานไว้ล่วงหน้า แล้วจึงนำไปประกอบและติดตั้งที่หน้างานหรือสถานที่ตั้งของโรงงานตามทีกำหนด ซึ่งมีให้เลือกด้วยกันหลาหลายประเภท หลากหลายขนาดตามความต้องการของลูกค้า ในปัจจุบันโกดังสำเร็จรูปได้รับการพัฒนาให้ตอบโจทย์การใช้งานของผู้ประกอบการโรงงานต่าง ๆ

SSI Steel Design แอพพลิเคชั่นออกแบบโครงสร้างเหล็ก ง่ายนิดเดียว!

SSI Steel Design แอพพลิเคชั่นออกแบบโครงสร้างเหล็ก ง่ายนิดเดียว!

SSI Steel Design แอพพลิเคชั่นออกแบบโครงสร้างเหล็ก ง่ายนิดเดียว!SSI Steel Design คืออะไร?SSI Steel Design เป็นแอปพลิเคชั่นสำหรับใช้ในการคำนวณกำลังรับน้ำหนักสำหรับโครงสร้างเหล็ก ซึ่งจะช่วยให้การคำนวณนั้นสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและสามารถใช้งานได้ทันที ไม่จำเป็นต้องกลับไปเปิดคอมพิวเตอร์ที่สำนักงานหรือบ้านอีกต่อไป โดย SSI

PostConnex ™

PostConnex ™

PostConnexTM นวัตกรรมจุดต่อสำหรับพื้นคอนกรีตอัดแรงกับเสาเหล็ก PostConnexTM  คืออะไร? PostConnex เป็นระบบข้อต่อ / จุดต่อ (connection) ระหว่างเสาเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง (Hollow Steel Section, HSS) และ

CONTACT

Sale Team

คุณ การันต์ เงินพจน์
Sale Manager
Email : GarunN@ssi-steel.com
Tel. 065-513-2423 

คุณ พงศกร วังกาญจน์สิริกุล
Sale Manager
Email : PongsakornW@ssi-steel.com
Tel. 063-081-8901 

คุณ นพพล พรหมมณี
Sale Manager
Email : NopponP@ssi-steel.com
Tel. 061-414-4033 

คุณ ดารัล คงชุ่ม
Sale Supervisor
Email : DarulK@ssi-steel.com
Tel. 061-408-0555 

GET IN TOUCH