การก่อสร้างแบบ Modular

การก่อสร้างด้วย โครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป (Modular Steel Construction)

การก่อสร้างแบบ modular นี้ ก็จะเป็นการก่อสร้าง ที่ถูกคิดค้นเพื่อการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากงานก่อสร้าง ที่ได้กล่าวไปข้างต้นโดยลักษณะการก่อสร้างแบบ modular นี้จะมีลักษณะของการ ใช้ส่วนประกอบของอาคาร ที่มีลักษณะเหมือนๆ กัน หรือผลิตซ้ำกันได้มากๆ ยกตัวอย่าง เช่น ออกแบบบ้านเดี่ยว ให้มีความยาวช่วง (span) ที่เหมาะสมสำหรับการใช้คานและเสา ที่มีขนาดหน้าตัดเดียว คือ คาน 1 หน้าตัด และเสา 1 หน้าตัด อีกทั้ง ความยาวของ member ก็จะเป็นความยาวที่เป็นมาตรฐาน และมีระยะที่พอดีกับวัสดุสำหรับงาน finishing เช่น กระเบื้องพื้นหรือผนังเพื่อให้การผลิตหรือการติดตั้ง ไม่ต้องทำการตัดส่วนที่ไม่ต้อการออก (ไม่เหลือเศษ)จากนั้นก็จะมีการแปรรูปและประกอบติดตั้งเบื้องต้นในโรงงานก่อน จากนั้นก็ขนส่งไปที่หน้างานและทำการประกอบติดตั้งขั้นสุดท้ายให้เป็นอาคาร
 
ประเภทของการก่อสร้างระบบ modular construction
 
หากพูดถึง modular หลายๆ ท่านอาจจะมีภาพในหัวว่า มันจะต้องผลิตมาเป็นกล่องๆ ในโรงงาน แล้วยกกล่อง ขนส่งใส่รถไปติดตั้งที่หน้างาน ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ก็ถือว่าถูกส่วนหนึ่ง แต่การก่อสร้างด้วยระบบ modular สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทด้วยกัน
ดังนี้ครับ
1. Non-volumetric construction – การผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างในโรงงาน จากนั้นก็แยกส่วนเป็นชิ้นๆ ไปติดตั้งที่หน้างาน มีลักษณะคล้ายๆ กับเวลาซื้อของที่ IKEA แล้วเอาไปประกอบเองที่บ้านนั่นแหละครับ
2. Panelized based construction – การผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างแบบเป็นแผงในโรงงาน แล้วก็ขนส่งแผงขึ้นรถ ไปติดตั้งที่หน้างาน
3. volumetric based construction – การผลิตโครงสร้างแบบเป็นกล่องๆ ในโรงงาน จากนั้นก็ขนส่งขึ้นรถไปติดตั้งที่หน้างานข้อดีและประโยชน์ที่จะได้รับจากการก่อสร้างด้วยระบบ modular steel construction

ข้อดีและประโยชน์ที่จะได้รับจากการก่อสร้างด้วยระบบ modular steel construction

อย่างที่เราทราบกันดีการก่อสร้างโกดังหรือโรงงานสำเร็จรูป จะใช้วิธีการผลิตส่วนประกอบต่าง ๆ มาจากโรงงานต้นทาง และนำมาติดตั้งที่หน้างาน เมื่อเราต่อได้ ก็ย่อมถอดได้เช่นกัน ทำให้หากอนาคตเรามีเหตุจำปรับเปลี่ยนตัวโครงสร้างของโรงงาน หรือต้องการก่อสร้างโครงสร้างในลักษณะอื่นก็สามารถถอดวัสดุชิ้นส่วนต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและง่าย แถมยังสามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังขนย้ายได้คล่องตัว ต่างจากการก่อสร้างในรูปแบบปกติที่ก่อโครงสร้างขึ้นมาใหม่ หากจะรื้อถอนก็ต้องทุบทิ้งเท่านั้น

ติดตามข้อมูลเพิ่ม : https://construction-forum.ssi-steel.com/?p=2476