HISTORY

กลุ่มบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี ที่ลูกค้าไว้วางใจกว่า 30 ปี

     บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยกำลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนสูงสุด4 ล้านตันต่อปี โดยมุ่งเน้นการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นชั้นคุณภาพพิเศษเพื่อรองรับความต้องการใช้เหล็กที่เพิ่มขึ้นของภูมิภาคสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน การขนส่ง และการก่อสร้าง พนักงานของเอสเอสไอทุกคนมีความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ ซึ่งสะท้อนผ่านวิสัยทัศน์ของบริษัท “บริษัทเหล็กชั้นนำด้านนวัตกรรมและความเชื่อมั่น” และ พันธกิจ “สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการ ที่มีคุณค่าเพิ่มพิเศษสำหรับลูกค้าและผู้บริโภค สร้างคุณค่าร่วมและความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืนสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย” 

SSI 

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

SSI เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนรายใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีกำลังการผลิต 4 ล้านตันต่อปี 

TCRSS 

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)

TCRSS เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น รายแรกและรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย 

TCS

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด

TCS โรงงานรีดเย็นแห่งแรกและแผ่นเหล็กเคลือบรายใหญ่ ที่สุดในประเทศไทย 

PPC

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด

PPC เป็นท่าเรือน้ำลึก
ซึ่งช่วยให้การนำเข้าวัตถุดิบและ
ส่งออกผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปไปสู่ตลาดโลก 

WCE 

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

WCE เป็นบริษัท วิศวกรรมที่เชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรม, การบำรุงรักษา, การผลิตชิ้นส่วนอะไหล่, การผลิต, การก่อสร้าง และการว่า จ้างบริการ 

BDT Logo

SSI BDT

หน่วยธุรกิจ เอสเอสไอ บิลดิ้งเทคโนโลยี

BDT เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม การออกแบบ และการติดตั้งอาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปที่ให้อรรถประโยชน์กับลูกค้าสูงสุดด้วยผลิตภัณฑ์เหล็กที่ผลิตเองในเครือ SSI 

VDO / BROCHURES