High Yield Strength Steel

เหล็กความแข็งแรงสูง

- การเตรียมผิวและการทำสี

- รูปทรง Beam

- รายละเอียดการผลิต

มีขนาด รูปแบบ และคุณภาพให้เลือก

ตามความต้องการ

Customized Fabrication Details

ผลิตภัณฑ์เป็นเหล็กรีดร้อนที่มีความ

แข็งแรงพิเศษ เหมาะสำหรับงานโครสร้างเหล็ก

Assorted Cross-sections and Custom Lengths

SSI

มีรูปตัดและความยาวให้เลือกได้ตามความต้องการ

มีรูปตัดชิ้นงานที่ลากหลายและสามารถกำหนด

ความยาวได้ตามที่ต้องการ

เชื่อมั่นในการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับอรรถประโยชน์ของเหล็ก ให้ตอบโจทย์กับความต้องการใน

“เพราะอาคารเหล็กในปัจจุบัน ต้องการมากกว่าความมั่นคง แข็งแรง จึงต้อง

มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยสวยงาม และตอบโจทย์ประโยชน์ใช้สอยได้ทุกมิติ”

ชีวิตประจำวันของมนุษย์ เรามีจุดแข็งและความเชี่ยวชาญที่เหนือกว่า ทั้งในด้านคุณสมบัติของเหล็ก ด้านวิศวกรรม

ด้านพลังงาน และด้านบริการขนส่ง เราจึงมั่นใจในศักยภาพด้านนวัตกรรมว่าเทียบเท่าระดับสากล ลูกค้าจึงวางใจได้ว่า

นวัตกรรมของ SSI จะเสริมศักยภาพในธุรกิจตลอดจนสามารถลดต้นทุนให้กับโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นอาคารที่มีการนำนวัตกรรมเหล็กกำลังสูงมาใช้ มีความสามารถในการ

รับน้ำหนักที่มากกว่า และยังมีน้ำหนักที่เบากว่า ด้วยการควบคุมคุณภาพ

ในการผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างของอาคารในโรงงานที่ได้มาตรฐาน ทำให้

มั่นใจในคุณภาพและความแข็งแรงของชิ้นส่วนที่นำมาประกอบและติดตั้ง

เพื่อทำโครงสร้างอาคาร

1. ฐานรากคอนกรีต

6. เสาโครงต้นเหล็ก

11. จันทัน

12. อกไก่

13. เสาทรงชะลูด

14. คานยื่นเชิงชาย

15. จันทันรอง

16. คานรางเครน

17. เสารับเครน

18. เครน

19. แปหลังคา

20. ค้ำยันแป

21. แท่งยึดแป

26. แผ่นพื้นและตะแกรงเหล็ก

27. ราวกันตก (เหล็ก)

28. บันได

29. หูข้างรับรางเครน

22. อเส

23. โครงเคร่าผนัง

24. โครงเชิงชาย

25. บันไดลิง

7. ค้ำยันผนัง

8. กรอบหน้าหน้าต่าง

9. เสาผนังหน้าสกัด

10. ค้ำยันจั่วหลังคา

2. น็อตยึดฐานราก

3. แผ่นเหล็กรองฐาน

4. โครงเค่าผนัง

5. คานทับหลัง

ระบบอาคารสำเร็จรูปจาก SSI AirPEB

PEB Structural

SSI AirPEBTM

PRIMARY STRUCTURE

อาคารเหล็ก SSI AirPEB สามารถปรับแต่งให้มีรูปทรงที่สวยงาม มีเอกลักษณ์ ไม่น่าเบื่อ
ให้ความรู้สึกแปลกใหม่ ทันสมัย ออกแบบได้หลากหลาย ใช้เหล็กน้อยกว่า
ทำให้ประหยัดต้นทุน ในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งความแข็งแรง ทนทาน ยั่งยืน

โครงสร้างแบบเชิงตัว L

3m-6m 3

3m-6m

โครงสร้างแบบต่อเกย

3m-18m 3

3m-18m

โครงสร้างแบบเชิงปีกผีเสื้อ

6m-12m 3

6m-12m

โครงสร้างแบบคานรับน้ำหนัก พร้อมเสาค้ำโครงสร้างหน้า

36m-72m 3

36m-72m

โครงสร้างเพื่อพื้นที่ใช้สอยมาก

6m-18m 3

3m-18m

โครงสร้างแบบเฉียงลาดทางเดียว

06-PRIMARY STRUCTURE

3m-36m

โครงสร้างแบบคานค้ำหลังคาลู่ลง

6m-96m 3

6m-96m

โครงสร้างแบบคานรับน้ำหนัก พร้อมเสาค้ำโครงสร้างด้านหน้า

48m-96m 3

48m-96m

โครงสร้างแบบโค้ง

09-PRIMARY STRUCTURE

ขนาดความกว้างสูงสุดและคงความประหยัด

โครงสร้างแบบหลายหลังติดกัน

24m-60m 3

24m-60m

โครงสร้างแบบคานรับน้ำหนัก

11-PRIMARY STRUCTURE

24m-60m

SSI Air Beam

High Yield Strength Steel

เหล็กความแข็งแรงสูง

- การเตรียมผิวและการทำสี

- รูปทรง Beam

- รายละเอียดการผลิต

มีขนาด รูปแบบ และคุณภาพให้เลือก

ตามความต้องการ

Customized Fabrication Details

ผลิตภัณฑ์เป็นเหล็กรีดร้อนที่มีความ

แข็งแรงพิเศษ เหมาะสำหรับงานโครสร้างเหล็ก

Assorted Cross-sections and Custom Lengths

มีรูปตัดและความยาวให้เลือกได้ตามความต้องการ

มีรูปตัดชิ้นงานที่ลากหลายและสามารถกำหนด

ความยาวได้ตามที่ต้องการ

SSI เชื่อมั่นในการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับอรรถประโยชน์ของเหล็ก ให้ตอบโจทย์กับความต้องการในชีวิตประจำวันของมนุษย์ เรามีจุดแข็งและความเชี่ยวชาญที่เหนือกว่า ทั้งในด้านคุณสมบัติของเหล็ก ด้านวิศวกรรม ด้านพลังงาน และด้านบริการขนส่ง เราจึงมั่นใจในศักยภาพด้านนวัตกรรมว่าเทียบเท่าระดับสากล ลูกค้าจึงวางใจได้ว่า นวัตกรรมของ SSI จะเสริมศักยภาพในธุรกิจตลอดจนสามารถลดต้นทุนให้กับโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

High-Yield Strength Steel

Mechanical Properties of Steel
GradeYield Strength (Mpa)Tensile Strength (Mpa)Elongation (%)
SSI HY370370 min460 min17 min
SSI HY420420 min510 min15 min
SSI HY500500 min560 min13 min

SSI AirBeam เป็นนวัตกรรมเหล็กโครงสร้างจดสิทธิบัตรเฉพาะของ SSI ที่มีคุณสมบัติรองรับแรงดึงสูงกว่าเหล็กทั่วไปในตลาด ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้เป็นส่วนประกอบของเหล็กโครงสร้างที่ทนต่อการรับน้ำหนักได้ดี แม้จะมีสเป็กการออกแบบที่หลากหลาย

SSI Air Beam General Dimension

mm H B T1 T2
Min. 200 100 6 6
Max. 1,200 300 15 15

Length of SSI AirBeam is bespoke and Specified at the time of order