PostConnex ™

PostConnexTM

นวัตกรรมจุดต่อสำหรับพื้นคอนกรีตอัดแรงกับเสาเหล็ก

PostConnexTM  คืออะไร?

PostConnex เป็นระบบข้อต่อ / จุดต่อ (connection) ระหว่างเสาเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง (Hollow Steel Section, HSS) และ พื้นคอนกรีตอัดแรง (post-tensioned slab) หรือจะเรียกง่ายๆก็น่าจะใช้คำว่า “นวัตกรรมจุดต่อสำหรับพื้นคอนกรีตอัดแรงกับเสาเหล็ก”ซึ่งบริเวณหัวเสา (จุดต่อตัวผู้)ได้มีการออกแบบจุดต่อเพื่อรองรับพื้นคอนกรีตอัดแรง พร้อมทั้งยังเป็นตัวนำร่องสำหรับการต่อเสาโครงสร้างสำหรับชั้นต่อไปด้วย โดยจะทำให้สามารถก่อนสร้างได้รวดเร็วส่วนบริเวณโคนเสา (จุดต่อตัวเมีย) ก็จะมีการทำจุดต่อไว้เช่นเดียวกัน ซึ่งจุดต่อชุดนี้เราจะเรียกว่า อุปกรณ์ยึดโคนเสา ที่จะมีหน้าที่ในการประคองเสาในระหว่างขั้นตอนของการประกอบติดตั้ง และยังสามารถใช้ในการปรับระดับ และความตรงดิ่งของเสาได้อีกด้วย

องค์ประกอบของ PostConnexTM

องค์ประกอบหลักของ PostConnex จะมีด้วยกันอยู่ 5 อย่างด้วยกัน ดังนี้

1. เสาเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง หรือ เสาเหล็ก HSS (Hollow Steel Section, HSS)
– ด้านในมีการติดตั้งแผ่นไดอะแฟรม (diaphragm)
2. จุดต่อตัวผู้ ซึ่งจะประกอบไปด้วย
– แผ่นเหล็กปิดหัวเสา
– ชุดแผ่นเหล็กนำร่อง
– สลักเกลียวและน็อตสำหรับยึดและปรับระดับ
3. จุดต่อตัวเมีย
– รูเจาะแบบร่องยาว (slotted holes) ที่โคนเสาทั้ง 4 ด้าน
– ชุดอุปกรณ์ยึดโคนเสาติดเข้ากับเสาเหล็ก HSS ทั้ง 4 ด้าน (ดังรูป)

การประกอบติดตั้ง (Erection)

ในขั้นตอนของการประกอบติดตั้งนั้น ทางทีมงานได้ออกแบบให้ระบบจุดต่อ มีความเหมาะสมสำหรับการติดตั้งที่หน้างานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งองค์ประกอบหลายๆ ส่วนนั้น ได้ถูกเตรียมพร้อมมาจากโรงงาน (fabrication shop) เรียบร้อยแล้ว ทำให้ขั้นตอนของการประกอบติดตั้งเสาสามารถทำได้อย่างง่ายดาย ตามขั้นตอนด้านล่างนี้
1. ประกอบเสาเหล็ก HSS ด้านบนและด้านล่างเข้าด้วยกัน
2. ปรับระดับและความดิ่งของเสาต้นบน และทำการขันสลักเกลียวเพื่อทำการยึดให้แน่น
3. เสริมความแข็งแรง สร้างความต่อเนื่อง และป้องกันการแตกร้าวระหว่างเสาเหล็กและ
พื้นคอนกรีตอัดแรงด้วยเหล็กเส้น หลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนของการหล่อพื้น

ข้อดีของของ PostConnexTM

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้นวัตกรรมระบบจุดต่ออาคารคอนกรีตอัดแรงเสาเหล็ก ซึ่งเป็นการเปลี่ยนวัสดุของเสาโครงสร้าง จากเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ไปเป็นเสา
โครงสร้างเหล็ก HSS นั้น มีข้อดีหลักๆ อยู่ด้วยกัน 3 ประการ คือ
1. ลดระยะเวลาในการก่อสร้าง – เนื่องจากการใช้เสาโครงสร้างเหล็กที่มาพร้อมด้วยระบบจุดต่อที่อำนวยให้การประกอบติดตั้งทำได้ง่าย อีกทั้งยังได้มีการเตรียมชิ้นงาน
ต่างๆ จากโรงงาน (prefabrication) จึงทำให้ขั้นตอนของการประกอบติดตั้งที่หน้างานสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว
2. ลดต้นทุนค่าแรงงานก่อสร้าง – ด้วยประโยชน์ของการใช้เสาโครงสร้างเหล็ก ที่มีน้ำหนักเบากว่าเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำให้สามารถลดจำนวนแรงงาน และขนาด
ของเครื่องจักรได้ อีกทั้งการเตรียมชิ้นงานมาจากโรงงาน ทำให้สามารถลดขั้นตอนงานติดตั้ง เช่น งานเชื่อม ที่อาจส่งผลต่อ
3. เพิ่มพื้นที่ใช้สอย – ด้วยความสามารถในการรับน้ำหนักต่อพื้นที่หน้าตัดของเสาเหล็กที่สูงกว่าเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก จึงทำให้สามารถใช้เสาที่มีขนาดที่เล็กลง
ช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้กับอาคาร พร้อมทั้งให้ทัศนียภาพที่ดีกว่ากับผู้ใช้อาคาร

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : https://construction-forum.ssi-steel.com/?p=2476