OUR SERVICES

เป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบ

สามารถให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบ
โครงสร้างเหล็กโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรม

บริการออกแบบอาคารโครงสร้างเหล็ก

รับบริการออกแบบอาคารโครงสร้างเหล็ก
ถูกต้องตามหลักวิศกรรม มีความแข็งแรง
ประหยัดงบประมาณ มีความสายงาม
และทันสมัย

ผลิตอาคารโครงสร้างเหล็ก

ชิ้นงานผลิตจากเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง
ของ SSI โดยผ่านกระบวนการควบคุม
คุณภาพที่ได้มาตรฐาน

บริการขนส่ง

ให้บริการขนส่งสินค้าที่ได้มาตรฐาน รวดเร็ว
สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างครบถ้วน

บริการติดตั้งอาคารโครงสร้างเหล็ก

ให้บริการติดตั้งอาคารโครงสร้างเหล็ก
ด้วยระบบกึ่งสำเร็จรูป รวมถึงบริหารโครงการ
ด้วยทีมงานมืออาชีพ

บริการอื่นๆเพื่อรองรับวัฏจักรอายุของอาคาร

บริการตรวจสอบและซ่อมบำรุงอาคารโครงสร้างเหล็ก
รวมถึงปรับแต่งโครงสร้าง และให้บริการรื้อย้าย

Building Lifecycle Service

งานตรวจสอบและบริการซ่อมบำรุงเชิงรุก

ให้คุณอุ่นใจกับระบบการตรวจสอบที่เข้มงวด
เพื่อให้อาคารมีความคงทนและอายุยาวนาน

งานซ่อมแซมโครงสร้างเหล็ก

ทุกปัญหาที่พบจะหมดไปด้วยบริการซ่อมแซม
ที่ดูแลโดยวิศวกรที่มีประสบการณ์

บริการปรับแต่งโครงสร้างเหล็ก

เพื่อให้ประหยัดงบประมาณก่อสร้างอาคารด้วยการ
ปรับแต่งโครงสร้างเดิม ให้เหมาะกับการใช้งาน

บริการรื้อย้ายอาคารโครงสร้างเหล็ก

การรื้อย้ายอาคารมิใช่ปัญหาใหญ่อีกต่อไป
ด้วยบริการรื้อย้ายอาคารไปยังทำเลที่ตั้งใหม่

OUR STEPS

PROCESS

01

Advisory Design

ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ
โครงสร้างเหล็ก 

02

Architectural Design

ออกแบบด้านสถาปัตยกรรมด้วย
ความสายงามและทันสมัย

03

Structural Design

วิศวกรออกแบบโครงสร้างเหล็ก
ด้วยโปรแกรมที่ทันสมัย

04

Hot Rolling

โครงสร้างเหล็กผลิตจากเหล็กกล้า
ความแข็งแรงสูงของ SSI

05

Cutting

นำเหล็กแผ่นรีดร้อนมาตัด
ตามความยาวที่ต้องการด้วย
เครื่องมือที่มีความแม่นยำสูง

06

Fabrication

ทำการเชื่อมประกอบเป็นชิ้นงาน
ให้ได้ตามมาตรฐาน AWS D1.1
และ AISC หรือ MBMA

07

Surface Treatment

ทำความสะอาดพื้นผิวก่อนการทำสี
ตามมาตรฐาน NACE, SSPCหรือ Sa,St

08

Painting

ทำสีตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ หรือตาม
มาตรฐานโครงการของลูกค้าโดยใช้สีที่มี
คุณภาพสูง เพื่อความคงทน สวยงาม

09

Delivery

เราบริการส่งสินค้าสิ้นค้าถึงที่หมายด้วยมาตรฐานและความรวดเร็ว ลูกค้าสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างครบถ้วน

10

Installation

เราให้บริการติดตั้งโครงสร้างเหล็กด้วยระบบ
Knock Down ที่สะดวก รวดเร็ว และมีความ
ปลอดภัยสูง

11

After Sale Service

เรามีบริการหลังการขาย เพื่อติดตาม
และตรวจสอบสภาพโครงสร้างอาคาร
หลังการการใช้งาน

BDT Logo