SSI Steel Design แอพพลิเคชั่นออกแบบโครงสร้างเหล็ก ง่ายนิดเดียว!

SSI Steel Design แอพพลิเคชั่นออกแบบโครงสร้างเหล็ก ง่ายนิดเดียว!

SSI Steel Design แอพพลิเคชั่นออกแบบโครงสร้างเหล็ก ง่ายนิดเดียว! SSI Steel Design คืออะไร?SSI Steel Design เป็นแอปพลิเคชั่นสำหรับใช้ในการคำนวณกำลังรับน้ำหนักสำหรับโครงสร้างเหล็ก ซึ่งจะช่วยให้การคำนวณนั้นสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและสามารถใช้งานได้ทันที ไม่จำเป็นต้องกลับไปเปิดคอมพิวเตอร์ที่สำนักงานหรือบ้านอีกต่อไป โดย SSI Steel Design ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (Hot-Rolled Coil) ครบวงจร SSI Steel Design ทำอะไรได้บ้าง?สำหรับการคำนวณหลักๆ สามารถทำได้ 3 รูปแบบคือ– สามารถคำนวณกำลังรับโมเมนต์ดัดของคานโครงสร้างเหล็กหน้าตัดประกอบรูปตัว เอช (flexural strength of built-up H-section) สมมาตร 1 แกน และ 2 แกน.– สามารถคำนวณกำลังรับแรงอัดของเสาโครงสร้างเหล็ก (compressive strength of steel column) หน้าตัดต่างๆ เช่น หน้าตัดประกอบรูปตัวเอช…

PostConnex ™

PostConnex ™

PostConnexTM นวัตกรรมจุดต่อสำหรับพื้นคอนกรีตอัดแรงกับเสาเหล็ก PostConnexTM  คืออะไร? PostConnex เป็นระบบข้อต่อ / จุดต่อ (connection) ระหว่างเสาเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง (Hollow Steel Section, HSS) และ พื้นคอนกรีตอัดแรง (post-tensioned slab) หรือจะเรียกง่ายๆก็น่าจะใช้คำว่า “นวัตกรรมจุดต่อสำหรับพื้นคอนกรีตอัดแรงกับเสาเหล็ก”ซึ่งบริเวณหัวเสา (จุดต่อตัวผู้)ได้มีการออกแบบจุดต่อเพื่อรองรับพื้นคอนกรีตอัดแรง พร้อมทั้งยังเป็นตัวนำร่องสำหรับการต่อเสาโครงสร้างสำหรับชั้นต่อไปด้วย โดยจะทำให้สามารถก่อนสร้างได้รวดเร็วส่วนบริเวณโคนเสา (จุดต่อตัวเมีย) ก็จะมีการทำจุดต่อไว้เช่นเดียวกัน ซึ่งจุดต่อชุดนี้เราจะเรียกว่า อุปกรณ์ยึดโคนเสา ที่จะมีหน้าที่ในการประคองเสาในระหว่างขั้นตอนของการประกอบติดตั้ง และยังสามารถใช้ในการปรับระดับ และความตรงดิ่งของเสาได้อีกด้วย องค์ประกอบของ PostConnexTM องค์ประกอบหลักของ PostConnex จะมีด้วยกันอยู่ 5 อย่างด้วยกัน ดังนี้ 1. เสาเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง หรือ เสาเหล็ก HSS (Hollow Steel Section, HSS) – ด้านในมีการติดตั้งแผ่นไดอะแฟรม (diaphragm) 2. จุดต่อตัวผู้ ซึ่งจะประกอบไปด้วย – แผ่นเหล็กปิดหัวเสา –…